10 สิงหาคม 2559

Top up 2 Rich เผย...ธุรกิจมาแรงปี 59 พร้อมแนะแนวทางแก่ผู้ประกอบการยุคใหม่


เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นักวิชาการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เผยกลุ่มธุรกิจมาแรงในปี 2559 คือกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน สุขภาพ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร ฉะนั้นหากผู้ประกอบการต้องการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาวะปัจจุบันผู้ประกอบการต้องประยุกต์ใช้หลักการของสตาร์ทอัพเข้าสู่ธุรกิจนั่นคือการไม่หยุดนิ่งคิดค้นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและการเพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ธุรกิจโดยผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ4ประการ คือ มุ่งมั่นตั้งใจ ริเริ่มสร้างสรรค์ วางแผนธุรกิจเป็น และกล้าเสี่ยงที่จะลงทุน
นายกิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำภาควิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนกำลังนับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ตลาดสินค้าและบริการเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาและขยับขยายธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มาแรงในยุคปัจจุบัน คือกลุ่มธุรกิจที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักสำคัญเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ หรือตัวแบบธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตได้แบบก้าวกระโดดในอนาคต หรือที่มักคุ้นหูในชื่อ “สตาร์ทอัพ” (StartUp) นั่นเอง
I T S.ระบบของ Top Up 2 Rich 
ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดภายใต้สภาวะแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมถึงการเน้นสร้างความสะดวกสบายของผู้บริโภคผ่านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นการเพิ่มช่องทางทำการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่น(Application)ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยธุรกิจเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากนักธุรกิจหน้าใหม่ แต่เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อน ดังนั้น การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เกิด “ความสดใหม่” อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือตัวแบบธุรกิจ จะสนับสนุนให้ธุรกิจก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมนั้นๆได้ไม่ยาก โดยกลุ่มธุรกิจที่จะมาแรงเป็นพิเศษในปี 2559 นั้น มี 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
Top up 2 Rich คือ ธุรกิจอะไร

28 กุมภาพันธ์ 2559

Top up 2 Rich แนะนำว่า....อย่าไปพิสูจน์ว่าผู้อื่นผิด


อย่าโต้แย้ง หรือ โต้เถียง โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม
ถ้าไม่มีหน้าที่ อย่าไปพิสูจน์ว่าผู้อื่นผิด

 • หลังการโต้เถียงต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นว่าตนถูก มากกว่าเดิม และจะรู้สึกเสียหน้าถ้าต้องเปลี่ยนความคิดเห็น
 • คนโดยทั่วไปจะไม่เปลี่ยนทัศนคติต่อเรื่องใดๆ ถ้าเขาต้องเชื่อเพราะถูกบังคับให้เชื่อในเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรก
การโต้แย้ง เปลี่ยนใจมนุษย์ไม่ได้

 • มิตรภาพ/ความรู้สึกที่ดี จะไม่มีวันเกิดขึ้นหลังการโต้เถียง
 • เคารพความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม อย่าบอกว่าเค้าผิด
 • ถ้าต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากเขา อย่าบอกให้เขารู้ตัวล่วงหน้า เช่น
อย่าพูด ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่า สิ่งที่คุณพูดไม่ได้เรื่องหรือผิดควรพูดเรื่องนี้ผมคิดอย่างนี้ ซึ่งอาจจะผิดก็ได้


 • นักวิทยาศาสตร์ จะไม่พยายามพิสูจน์สิ่งใดๆ เพียงแต่หาข้อเท็จจริงมา เผยแพร่เท่านั้น
 • ไม่มีมนุษย์คนใดชอบฟังความจริง ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาด หรือ ความล้มเหลวของเขา
 • ถ้าทำผิด ให้รับผิดทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้ง+เตรียมใจ รีบตำหนิตัวเองอย่าแก้ตัว จะทำให้ลดแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้ามได้มาก
เริ่มต้นสนทนาด้วยมิตรไมตรีที่ดี

 • ถ้าเขายังโกรธเราอยู่ ไม่ว่าเราจะพูดอะไร เขาจะไม่เชื่อ ไม่ฟัง
 • แสดงให้เขาเห็นว่า เรามีเจตนาที่ดีต่อเขา ต้องการช่วยเขา ด้วยใจจริง
 • ปรึกษาหารือกันว่า ทำไมเราจึงเห็นขัดแย้งกัน ประเด็นปัญหาคืออะไร
 • ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับ คำว่า ใช่ ,ถูกครับ ในทันทีที่เริ่มสนทนา

25 กุมภาพันธ์ 2559

Top up 2 Rich....คุณเป็นสมาชิกหรือยัง


เมื่อปลายปี 2558 (วันที่ 24 ธ.ค.) นักวิชาการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เผยกลุ่มธุรกิจมาแรงในปี 2559 คือกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน สุขภาพ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร ฉะนั้นหากผู้ประกอบการต้องการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาวะปัจจุบันผู้ประกอบการต้องประยุกต์ใช้หลักการของสตาร์ทอัพเข้าสู่ธุรกิจนั่นคือการไม่หยุดนิ่งคิดค้นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและการเพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ธุรกิจโดยผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ4ประการ คือ มุ่งมั่นตั้งใจ ริเริ่มสร้างสรรค์ วางแผนธุรกิจเป็น และกล้าเสี่ยงที่จะลงทุน
นายกิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำภาควิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนกำลังนับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ตลาดสินค้าและบริการเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาและขยับขยายธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มาแรงในยุคปัจจุบัน คือกลุ่มธุรกิจที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักสำคัญเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ หรือตัวแบบธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตได้แบบก้าวกระโดดในอนาคต หรือที่มักคุ้นหูในชื่อ สตาร์ทอัพ” (StartUp) นั่นเอง

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดภายใต้สภาวะแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมถึงการเน้นสร้างความสะดวกสบายของผู้บริโภคผ่านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นการเพิ่มช่องทางทำการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่น(Application)ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยธุรกิจเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากนักธุรกิจหน้าใหม่ แต่เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อน ดังนั้น การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เกิด ความสดใหม่ อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือตัวแบบธุรกิจ จะสนับสนุนให้ธุรกิจก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมนั้นๆได้ไม่ยาก โดยกลุ่มธุรกิจที่จะมาแรงเป็นพิเศษในปี 2559 นั้น มี 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)
2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ (Healthcare and Wellness)
3.ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Food Innovation)

ในที่นี่เราจะพูดถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เหตุเพราะการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตทุกวันนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นการนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินให้ง่ายขึ้น ย่อมเป็นโอกาสและความน่าสนใจใหม่สำหรับสตาร์ทอัพเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ และเมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังไป 3 ปี พบว่า มูลค่ามวลรวมของธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีฟินเทคเกี่ยวข้อง (FinTech StartUp) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตอย่างชัดเจน

31 มกราคม 2559

เรื่องของกฏทวีคูณ คนที่เข้าใจแผนธุรกิจแบบไบนารี่อย่างถ่องแท้เท่านั้นจึงจะเข้าใจ และรู้ว่ามันไม่ใช่ความลับทางธุรกิจอะไรเลย

เรื่องของกฏทวีคูณ คนที่เข้าใจแผนธุรกิจแบบไบนารี่อย่างถ่องแท้เท่านั้นจึงจะเข้าใจ และรู้ว่ามันไม่ใช่ความลับทางธุรกิจอะไรเลย
=============================================
อีก 1 ประโยคค่ะ.. " การที่เราทำงานใดไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่างานนั้น ๆ ไม่ดี หรือไม่มีประสิทธิภาพ
แต่ควรกลับมามองการกระทำของเราว่าเพียงพอจะให้ไปสู่ความสำเร็จหรือไม่..
การสาดเสียเทเสียใส่ธุรกิจที่เราเคยทำ เหมือนคุณเทสิ่งลบไปสู่จิตใจของคุณทีละเล็กทีละน้อย
และแน่นอนจากนั้นทุกการกระทำของคุณจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณทำทุกครั้ง..หากคุณยังทำแบบเดิมธุรกิจแนวเดิมคุณจะถูกขั้นกลางด้วยพลังลบที่คุณฝังไว้ในยามที่คุณสาดเสียเทเสียธุรกิจเดิม" สายน้ำทางธุรกิจของคุณจะไม่ใช่สีฟ้า สีอะไร
แต่กลายเป็นน้ำเน่าสีดำ ๆ ....
เค้าสอนให้เรารู้จักละวาง ถ้าหากเราทำได้ไม่ดีแล้วอยากเปลี่ยนใจ
เราต้องทำอย่างมีสปิริต เพราะมันเหมือนเรามีเชิงบวกใส่สมองเราไว้ประมาณนี้อ่ะค่ะ
ดิฉันย้ำเพื่อน ๆ นะ ทุกสิ่งที่เราทำยามลืมตามันมีพลังน้อยมากกับจิตใต้สำนึกหลังหลับ..
เพราะผลการวิจัยมันชัดเจนมาก หลังหลับสมองเราตื่นตัวมากกว่าตอนตื่นหลายเท่าเพื่อจัดระเบียบเมมโมรี่ เปรียบเทียบเป้าหมายกับสิ่งที่เรานึกคิดในจิตใต้สำนึก...สร้างนิสัยใหม่กันค่ะ
             แพ้เราก็เป็นพระ ชนะเราก็ยังเป็นพระอยู่
23 มกราคม 2559

Top up 2 Rich ประกาศเรื่อง กองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว T2R

ไหน ๆ ก็พูดเรื่องกองทุนแล้ว ขอนำเอาคำอธิบายเรื่องการจ่ายจริง ไม่จ่ายจริง
มาไว้ตรงนี้อีกทีค่ะเพื่อจะได้


หยุดด่าเรื่อง กองทุนซะที!
==================================
ขออธิบายนะคะ ใจเย็น ๆ อย่ามีอคติ ใช้อารมณ์โกรธ
แผนรายได้หลักของ
top up 2 rich คือ เรื่องเติมเงินที่ มี 3 ข้อ

1 ขายแฟรนไชส์ หรือระบบ ได้ รหัสละ 200 บาท(แนะนำหรือขายได้ไม่จำกัด)
2. ค่าลิขสิทธิ์ ค่าจับคู่ ๆ ละ เริ่มจาก 140 เป็น 180 เดี๋ยวนี้ 90 บาท (อย่ากระโดดจิก อีกว่า “เห็นแมะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ไม่แน่นอน  บริษัทเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม คนที่เข้าใจแผนจะไม่ออกไปไหน และ มีความสุขกับรายได้ที่มากกว่าเดิม เพราะ ถ้าทำไปเรื่อย ๆ อยู่นาน คนลึกลง ก็จะมีสิทธิได้ค่าจับคู่เพิ่มเป็น 150-300 ได้ง่าย ๆ ด้วยแผนที่ยุติธรรม ไม่ต้อง แห่กันสมัคร 7 รหัส 15 รหัส
3. รายได้ถาวร คือได้ค่าเติมเงิน  จริงอยู่อาจจะได้น้อย ยกตัวอย่าง
มีคนในสายงานทั้งหมด 10
,000 หนึ่งหมื่นคน หรือ 1 หมื่นครอบครัว หรือ 1 หมื่นเคาน์เตอร์ เติม เคาน์เตอร์ ละ 1000 บาท (ทั้งเดือน) คุณก็รับ 25,000 บาท ต่อเดือน คุณอาจจะ ไม่ทำก็ได้ เลิกชวนคนใหม่ก็ยังมีรายได้( คงจินตนาการได้ว่าคุณหยุด คนอื่นไม่หยุด รายได้ก็มากขึ้นได้)
4. -5-6-7 ข้อเหล่านี้ เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทุกคนสามารถทำเองได้ จะขอไม่ลงลึกแต่ที่แน่ ๆ คือ ไม่ใช่รอให้อัพไลน์หรือดาวไลน์ทำ เมื่อไม่มีรายได้ หรือไม่ได้รายได้ ตามที่เค้าโม้ให้คุณฟัง ก็โกรธ (เหมือนคุณนั่นแหละ) คุณด่าประธานไม่ถูก คุณถูกอัพไลน์โง่ ๆ เห็นแก่ตัวหลอก ขายให้คุณซื้อแบบผิด ๆ
เค้าหลอกคุณว่า สมัครเล้ย 1000 บาท ครั้งเดียวตลอดชีพ ตายได้
 300000 สามแสนบาท) มีวีดีโอให้ดูเป็นพยานอีกต่างหากซึ่งก็เป็นวีดีโอจริง จ่ายจริง คนเลว มีอยู่ทุกที่ ทุกวงการ คนที่มาหลอกคุณก็อาจจะถูกหลอกมาอีกที ถ้าให้ทายว่าสายไหน ฉันทายถูกแน่ แต่เราอย่าไปด่าโจรเลย เราต้องด่าตัวเอง ว่าโง่ เชื่อคนง่าย ทำไมคุณไม่ศึกษาก่อนซื้อ? บริษัทก็ชี้แจงอย่างดีว่า..( อ่านด้วยนะ จะได้ ไม่ก้มหน้าก้มตา ด่า แสดงความโง่ให้ปรากฏ คนท็อปอัพ ที่ฉลาด ไม่เสียเวลามาอธิบายคุณหรอก เค้าถือคติว่า เดินไปสู่เส้นชัยดีกว่า ไม่เสียเวลา ก้มเก็บ ก้อนหิน ปาหมาทุกตัวที่เห่าใส่ ไปตามทางเดิน มีแต่ฉันนี้แหละที่ยัง อยากเป็นพระมาโปรดสส...คนโง่)
ที่คุณสมัครให้พ่อ แม่ หรือญาติที่ป่วยอยู่แล้ว หรือแก่แล้ว (ถึงจะไม่แก่ก็ซื้อได้) จ่ายจริง แต่มันเป็น"ผลประโยชน์"นะไม่ใช่รายได้นะคะ มันเป็น"ผลประโยชน์"ที่แถมให้ ฟรี ในฐานะเป็นสมาชิกท็อปอัพ ( เรียกว่าเป็นข้อจูงใจ อีกข้อหนึ่ง) เงินที่จ่ายเอามาจาก บริษัท ( เอามาจากส่วนไหน ก็แล้วแต่ผู้ให้ใช่ไหมล่ะ)ขณะนี้ ได้มาจากการหักจากค่าสมัครในเดือนนั้น ๆ เช่นมีคนสมัครทั้งเดือน 300000 สามแสนคน หักมา รายละ 2 บาท ก็เท่ากับ 600,000 หกแสน บาท แล้วมาแบ่งเป็น สอง-สาม ส่วน เป็นโบนัสให้ คนที่สำเร็จตามตำแหน่งสูง ๆ สรุปให้สั้นคือ หารแบ่งแล้ว ก็จะเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว คือค่าทำศพนั่นแหละ เท่า ๆ กับให้โบนัสผู้นำที่ว่าเช่น 600,000 หาร สามส่วน ก็ได้  200, 000 บาท กองทุนสวัสดิการรับมา 200000 สองแสนบาท หักเก็บไว้ ครึ่งหนึ่ง ก็คือ 100, 000 หนึ่งแสนบาท ในเดือนนั้น ถ้ามีคนเสียชีวิต 1 คน ก็เอาไปหมดเลย 100 000 หนึ่งแสนบาท (ถ้าตาย 10 คน ก็เหลือคนละ 10000 หมื่นบาท)
ดูตามชาร์ทค่ะ
ในวีดีโอที่ได้เยอะอย่างที่คุณว่าคือ หลายแสน เพราะ เดือนนั้นนำเงิน รหัสละ 2 บาท มาจากจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่สมัครมาแล้วรวมกันมากกว่า 450000 สี่แสนห้าหมื่นราย จึงมีเงินกองทุนรวมเกือบ 1 ล้าน หักมา 75% ให้ กองทุนนี้ คือ 690,000 คือ เกือบ เจ็ดแสนบาท จากนั้นหักมาจ่ายครึ่งหนึ่งก็ สามแสนกว่าบาท และบังเอิญมีคนเสียชีวิต 1 คน คือคุณ อนงค์ จอดนอก ซึงก็รับคนเดียวไปเต็ม ๆ (เรียกว่า "ส้มหล่น)
เท่านั้นแหละ พวก มาร ที่แอบแฝงมาทำเครือข่าย ก็ กระโดดงับ เอาวีดีโอไปเป็น สื่อในการชวนคนมาสมัครโดยเอาจุดนี้เป็นจุดขาย ว่า
1.
ซื้อสมาชิกจ่าย แค่  1000 ตายได้ 7-8 แสน ไม่เชื่อดูสิ !
2.
ไปชวนคนมาซื้อประกันแบบนี้อีก ได้ หัวละ 200 บาท
3. แถมได้ เติมตังค์มือถือสะดวก
 เท่านั้นแหละ คนโลภ(และโง่) ก็ตาเหลือก พาแมงเม่ามากันใหญ่
 ดูวิดีโอจะเห็นว่าแม้แต่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ก็เข้าใจว่าเป็นการซื้อประกัน
ดูวีดีโอการจ่ายเงินที่นี่ค่ะ
คุณจึงไม่ควรด่าว่าประธานโกง เลว เบี้ยว จ่ายแค่ 300 ไอ้อัพไลน์ มันอาจจะควักจ่ายคุณ 300-500 หรือเปล่า เบอร์โทรก็มี(คอลเซ็นเตอร์ 02-673-3111) ส่วนใหญ่ ไม่รู้เรื่อง เป็น ชาวนา ซื่อ ๆ เหยื่อพวก เหลือบ ในวงการเครือข่าย
หมายเหตุ*** ถ้าจะด่าประธานหรือผู้บริหาร( ซึ่งควรจะมี”ผู้จัดการฝ่ายขาย” อีกต่างหาก ไม่ใช่คนเดียว แปดตำแหน่ง—พูดโดยทั่ว ๆ ไป ของบริษัทที่เริ่มเล็ก ๆ แต่โตไว) ก็ควรด่าว่า “ ถ้ารู้ว่ามีอัพไล เลว ๆ เห็นแก่ตัว ต้องเรียกมาเตือน มาคาดโทษ ประกาศให้สมาชิกรู้ว่า มีการเข้าใจผิดอย่างไร ไม่ใช่รอให้ความเสียหายเกิดแล้ว ค่อยตามล้างตามเช็ด นะคะ) จบ เรื่องนี้ด้วยสุภาษิต
คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด แต่คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่
สำหรับคนที่ถูกหลอกแล้ว ก้มหน้า ก้มตาด่า ประธาน หรือบริษัท
ฉันอดทนอธิบายให้คุณฟัง เพราะอยากทำความดี อยากจะบอกว่า
1. คุณยังมีสิทธิรักษาสิทธิของคุณเพราะคุณสมัครอยู่ต้น ๆ สายแล้ว การต่ออายุ ก็แค่เติมเงินเดือนนี้เดียวเท่านั้นจากนั้นก็เติมติดกันไป 6 เดือน
2. คุณจะได้เลิกพูดไม่ดีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซะทีนะคะ เพราะคนที่ยังทำอยู่ หรือคนใหม่ที่จะเข้ามา เค้าไม่ให้ราคาคุณหรอก
3.คุณจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี สร้างทีมงานเอง เป็นงานเครือข่ายที่สร้างง่ายที่สุด  คุณทำได้แน่ ๆ เพียง แต่เอาทัศนคติไม่ดีออกไปก่อน
หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกรุ่นน้องที่เหนื่อยกับการอธิบายเรื่อง กองทุนข้อนี้นะคะ
หมายเหตุ ปัจจุบันนี้ ได้มีการขยายเวลาเกี่ยวกับกองทุนนี้ ดังนี้ค่ะ
*************************************************************
ประกาศ : ขยายระยะเวลายกเลิกและสิ้นสุดกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว T2R

January 12, 2016
ประกาศ

เรื่อง     ขยายระยะเวลายกเลิกและสิ้นสุดกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว T2R

            จากการที่บริษัทฯได้ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว T2R เพื่อความเหมาะสม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2557 , ประกาศเรื่อง ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว T2R  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2558 และประกาศเรื่องขยายระยะเวลายกเลิกและสิ้นสุดกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว T2R ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ไว้ใน www.topup2rich.com และ www.topup2rich.co.th     
         
            โดยกำหนดให้ผู้ที่สมัครสมาชิก T2R ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  ยังคงมีสิทธิในการทำคุณสมบัติและได้รับผลประโยชน์จากกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  กรณีสมาชิก T2R เสียชีวิต จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2558  เวลา 24.00 น. ดังที่ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันไปแล้วนั้น

            แต่เนื่องจากบริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด ได้รับการร้องขอจากสมาชิก ให้ขยายระยะเวลา ยกเลิกและสิ้นสุดกองทุนฯออกไปอีกสักระยะหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการคงไว้ซึ่งกองทุนฯ น่าจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก T2R มากกว่า จึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลายกเลิกและสิ้นสุดกองทุนฯจากที่ประกาศไว้เดิมออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป


                                   จึงประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

                                                       ประกาศ ณ วันที่  11 มกราคม  2559

                                                            บริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด

13 มกราคม 2559

Top up 2 Rich แชร์ความเห็นเกี่ยวกับ แชร์ลูกโซ่ 9 Top up ที่ถูกจับ


CR: Kenny Zea  (CEO. TOP UP 2 RICH)

การจะดูว่าธุรกิจเครือข่ายถูกต้องหรือไม่นั้นให้ดูง่ายๆครับ
ถ้าธุรกิจไหนมีแผนการตลาดทีสมาชิกจะมีรายได้ต้องเกิดจากการทำงาน ซึ่งงานพื้นฐานในธุรกิจเครือข่ายมีอยู่ 4 ข้อ
1 การขาย Selling
2 การบริการ Servicing
3 การสปอนเซอร์ Sponsoring
4 การประชุมเพื่อเรียนรู้ Meeting

รายได้จะเกิดจากการทำกิจกรรม
3S+1M นี้เท่านั้น
แต่ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เป็นแชร์ลูกโซ่จะเน้นให้คนเอาเงินมาลงทุน แล้วสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็น % ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
แน่นอนครับ คนส่วนใหญ่ที่มีความโลภอยู่ในจิตเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อเห็นว่ามีบริษัทไหนจ่ายผลกำไรมากกว่าดอกเบี้ยธนาคาร เช่น จ่ายถึง 10% ต่อวันในขณะที่ดอกเบี้ยธนาคารแค่ 2%ต่อปี มันย่อมดึงดูดคนเหล่านี้ให้เอาเงินมาลงทุน เพราะมองเห็นแต่ผลกำไรโดยไม่สนใจว่าธุรกิจนี้จะผิดหรือถูกกฏหมาย โดยคิดว่ามาก่อนรวยก่อน คนมาทีหลังก็รับเคราะห์ไป

ลองคิดดูง่ายๆ ขนาดธนาคารยังไม่สามารถทำกำไรได้ขนาดนี้เลยแล้วบริษัทพวกนี้เอาเงินที่ไหนมาจ่ายนอกจากเงินจากสมาชิกใหม่มาจ่ายให้สมาชิกเก่านั่นเอง มันจึงเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่

แน่นอนคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมด้วยจิตละโมภ ไม่งั้นหวยใต้ดินคงไม่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานขนาดนี้ ถ้าคนตระหนักถึงอะไรถูกหรือผิดความเสียหายก็คงไม่เกิด มิจฉาชีพก็ไม่มีทางจะมาหลอกลวงได้
กรณีนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ
การตั้งกระดานขึ้นมาแล้วขาย RP
ให้กับคนลงทุนโดยกำหนดว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้10% นั้น แสดงว่า

ถ้ากระดานแรกมีคนลงทุน
1 ล้านบาทบริษัทต้องหาเงินมาจ่าย 1 แสนบาท ก็จะเอาจากคนที่ลงทุนใหม่มาจ่าย โดยตั้งกระดานที่สองขึ้นมา แล้วเอาเงินของคนลงทุนกระดายที่สองมาจ่ายให้กระดานแรกในขณะที่เงินต้น 1ล้านยังคงอยู่ และสมาชิกก็เอา 1 ล้านเดิมลงไปในกระดานที่สอง ซึ่งถ้าไม่ได้ลงเงินจริง บริษัทก็จะไม่มีเงินมาจ่ายพอวนแบบนี้หลายรอบในขณะที่เงินต้น1ล้านยังอยู่แต่ทุกรอบบริษัทต้องหาเงิน 1 แสนมาจ่ายพอจ่ายไป 10 รอบบริษัทก็ขาดทุนแล้วนั่นทำให้บริษัทต้องตั้ง RP สูงขึ้นเรี่อยๆ จนกระดานสุดท้าย สูงถึง 66 ล้าน

รวมทั้งบริษัทนำเงินออกนอกระบบไปซื้อเบนซ์ บ้านที่ดินให้กับกรรมการบริษัทก็ยิ่งทำให้เงินสดหมด ต้องตั้ง
RP ในกระดานสูงเพื่อที่จะได้หาเงินใหม่มาจ่าย ความผิดเกิดทั้งตัวบริษัทเองกรรมการบริษัท รวมถึงคนที่ลงทุนด้วยเพราะโลภเห็นแก่เงินที่จะได้มาง่ายๆ

เจาะข่าวเด่น จับแชร์ลูกโซ่ ธุรกรรมออนไลน์ ตอน1
เจาะข่าวเด่น แชร์ลูกโซ่ ธุรกรรมออนไลน์ ตอน2
https://youtu.be/epjiZ9l3tjA
สถานีประชาชน ตรวจสอบบริษัท 9 Topup ชักชวนร่วมลงทุนข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ 9 Top up

9 Topup ธุรกิจทำเงินที่มาแรงที่สุดในขนาดนี้ ด้วยรูปแบบธุรกิจที่เหมาะกับยุคสมัย เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบพกพาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ หรือสมาร์ทโฟน ต่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว และนั้นก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมาอีกมาก จะเห็นได้ว่าบริษัทที่เข้ามาดำเนินธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม มียอดธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทต่อเดือน มาถึงตรงนี้คงรู้แล้วใช่ไหมว่า ถ้าคุณอยากรวยในยุคนี้ คุณจะต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร โอกาสทางธุรกิจมาถึงตัวคุณแล้วง่ายๆ เพียงคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 9 Topup 
  เพราะการตลาดที่ดึงดูดใจสุดๆ ที่สามารถเปลี่ยนรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ให้เป็นรายได้ ไม่ต้องใช้ความรู้มากมาย แค่คุณใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใดก็ได้ ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ทันที นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับรายได้จากค่าใช้จ่ายของคนทั้งประเทศกับ9 Topup คุณพร้อมหรือยังที่จะรับรายได้เดือนละแสน?สนใจร่วมธุรกิจ ติดต่อ บริษัท ไนน์ ท๊อปอัพ จำกัด      128/69 อาคารพญาไทพลาช่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทรศัพท์ 080-620 3458, 091-105 7796 เวลา 10.00-21.00 .
บริษัท ไนน์ท๊อปอัพ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ..2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยการรวมตัวกันของทีมวิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักธุรกิจ และนักการตลาด มืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ด้วยการทำงานที่เน้นระบบทีมจึงทำให้เราแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการทำงาน สูง
9Topup คือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ส่วนตัว ที่ให้บริการหลากหลายในการรับชำระบิลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์มือถือทั้งแบบเติมเงิน และรายเดือน รวมไปถึงการรับชำค่าบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบัตรเครดิต ค่าบัตรทางด่วน ค่าน้ำมัน และอื่นๆ อีกมากมายที่จะมีขึ้นในอนาคต สมาชิกสามารถดำเนินการชำระบิลได้แบบออนไลน์ตลอด 24 ชม. ทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญยังมีผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกทุกครั้งที่ทำรายการ
ปัจจุบัน 9Topup ได้จัดทำระบบ STS : Smart Topup System ระบบ STS คือ ระบบเติมเงินมือถือที่ใช้งานง่ายที่สุด โดยระบบจะเปลี่ยนมือถือของคุณจากเครื่องเดิม เบอร์เดิม ให้กลายเป็นตู้เติมเงินออนไลน์ได้ทันที ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยล่าสุด จึงทำให้คุณสามารถเติมเงินมือถือได้ทุกที ทุกเวลา ตามต้องการ